Geen passende vacature?

Bekijk hieronder de mogelijkheden om de gewenste vacature te vinden.
Vacature overzichten

Vrijwilliger lid van de cliëntenraad Velserduin

Contactpersoon
Diana Klaver

Aanmelden
Regio Velsen/IJmuiden
Activiteit Overig
Locatie Velserduin

Introductie

In Velserduin, Scheldestraat 101 te IJmuiden wonen en revalideren mensen met een complexe zorgbehoefte die gespecialiseerde ondersteuning moeten hebben. Velserduin biedt zorg aan zo'n 150 bewoners zoals psychogeriatrische bewoners, bewoners met niet aangeboren hersenafwijkingen en revaliderende bewoners etc.. Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is binnen Velserduin een cliëntenraad aanwezig, welke uitbreiding behoeft.

Wat ga je doen?

De cliëntenraad is op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers die lid willen worden van deze raad. Het streven is te komen tot een bezetting van maximaal 5 leden. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg binnen dit huis en levert daartoe een belangrijke bijdrage. Onder andere met betrekking tot een goede behandeling en zorg zoals de bewoner het wenst. Kortom de bewoner staat centraal! De cliëntenraad stelt zich onder meer ten doel te weten wat er leeft onder de bewoners en de inbreng van de bewoners bij de kwaliteitszorg te versterken. De cliëntenraad adviseert en heeft op diverse onderwerpen instemmingsrecht over zaken die voor de bewoners van belang zijn.

Jouw achtergrond

Inzet: Verwacht wordt van de kandidaten dat zij gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen en bereid zijn om gemiddeld een dag per maand aan de cliëntenraad te besteden.

Locatie

Verpleeghuis Velserduin

Uren/dagen

1 dag per maand

Interesse

Neem dan contact op met de secretaresse van de cliëntenraad Helma Hoogland, zij is te bereiken via h.hoogland@zorgbalans.nl. Zij zorgt dan dat de voorzitter met u contact opneemt voor een oriënterend gesprek.

Reactie formulier

Vul je gegevens in en we maken een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking

⇡ terug naar boven
Realisatie goeiezaak.com | Copyright © 2019 Zorgbalans