Marianne Ooms, vrijwilligster in Zuiderhout

“Het heel mooi is om contact te maken met ouderen die dat bijna niet meer kunnen”

Vrijwilliger bij Zorgbalans?

Bekijk hieronder de mogelijkheden om de gewenste vacature te vinden.
Hoe werkt het?

Als je via het reactieformulier je interesse in een vacature kenbaar hebt gemaakt, neemt de vrijwilligerscoördinator van de desbetreffende locatie binnen een week contact met je op. In overleg wordt er dan een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens deze eerste ontmoeting komen zaken aan de orde als de inhoud van de werkzaamheden, jouw en onze wensen, details van de werkzaamheden, mogelijke dagen en tijden etc. Ook kun je, als je wilt, een korte rondleiding op de locatie krijgen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Klikt het en wil je bij ons aan de slag als vrijwilliger? Dan maken we afspraken om een paar keer op proef mee te draaien en bespreken we wie voor jouw begeleiding zorgt en overige praktische details. Je ontvangt dan ook een map met informatie over verzekeringen, procedures, rechten en plichten e.d. Na ongeveer zes weken, na een eerste evaluatie, ontvang je een standaard vrijwilligersovereenkomst.

Realisatie goeiezaak.com | Copyright © 2019 Zorgbalans